T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız online başvurular, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) veri tabanı üzerinden işleme konulmaktadır. Online Başvuru kısmındaki bilgilerin (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi) doldurulması zorunludur. İlgili bilgiler doldurulduktan sonra formun, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi'ne ( bilgiedinme [ at ] kultur.gov.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 
 

Gerçek Kişiler için

Tüzel Kişiler için


 BİMER BAŞVURUSU