T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Her Ülkeye Bir Türkiye Kitaplığı

Her Ülkeye Bir Türkiye Kitaplığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk edebiyatının dışa açılması ve Türk kültürünün dünya çıkarması olarak tanımlanabilecek, Türkçe'nin yazı dili birikimini dünyaya açmayı hedefleyen köklü ve çağdaş bir kültürel tanıtım "Her Ülkeye bir Türkiye Kitaplığı" projesini hayata geçirmektedir..

Türk kültür ve edebiyatının seçkin eserlerinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki Üniversite kütüphaneleri, tanıtım ajansları ve Türkoloji bölümlerinin kütüphanelerini kaynak yayınlarla destekleyerek Türkiye ile ilgili birer ihtisas kitaplığı oluşturmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı; kültürel dinamizmi ve yaratıcılığı destekleyecek, Türk kültür ve edebiyatının yurt dışında tanıtımında rol oynayacak klasik ve çağdaş yeni yayınları düzenli olarak bu kütüphane veya kitaplıklara gönderecektir.

Bu proje kapsamında Ülkemizde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca vb. dillerde yayınlanan prestij-kaynak eserlerden oluşan yaklaşık 25.000 kitabın 100'ü aşkın ülkedeki 200'e yakın ihtisas merkezine gönderilmesine başlanıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce organize edilen ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirilen proje yayının okuyucusuyla buluşturulması ve ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına yönelik sağlıklı kaynakların sağlanması hedeflenmektedir.

Herhangi bir maddi karşılık beklenmeksizin, gerçekleştirilen projeye özel sektörün de katılımıyla her yıl yeni yayınlarla süreklilik kazandırılması planlanmaktadır. 

YURTDIŞI DAĞITIM KTB /ORTAK/TANITMA FONU

MEVCUDU

 

 

S/NO

KİTABIN ADI

 

 

 

1

Ahşap Saraylar (İngilizce )Woodenwoen palaces

 

 

 

2

Alman Kültür Tarihinde Yazınsal Ürünlerde Türkler

 

 

 

3

Altaylardan Tunaboyuna Türk Dünyasında Ortak Motifler

 

 

 

4

Ana Tanrıça Kybelenin Kral Midasın Ülkesi PHRYGIA

 

 

 

5

Anadolu Selçuklu Sanatlarında Burç ve Gezegenler

 

 

 

6

Atatürk Und die Türkei in der deutschen Presse 1910-1944 (Alman Basınında

 

 

 

7

Atatürk's Legacy Vıews By world famous... (Yabancı Gazetecilerin Gözüyle Atatürk

 

 

 

8

Aus dem goldenen Becher (Altın Tastan) Alm.

 

 

 

9

Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu

 

 

 

10

Blue Voyage (Mavi Yolculuk) İngilizce

 

 

 

11

Bursa İngilizce Şehir Kitapları

 

 

 

12

Cumhuriyet Dönemi Denemeler Seçkisi

 

 

 

13

Die Türkei in der deutschen Presse 1945-1984 (Alman Basınında Atatürk ve Türkiye) Alm.

 

 

 

14

Emperyalizmin Kullandığı Ermeniler

 

 

 

15

Fütuhutnamelere Göre Dini inanç Motifleri

 

 

 

16

Gagauz Türkleri

 

 

 

17

Geleneksel Sanatlarımızda Kırk Pare Parça PATCHVVORK

 

 

 

18

I, Hoca Nasreddin, Never shall I die. (Ben, Hoca Nasreddin, Hep Varolacağım) Ing.

 

 

 

19

İbni Sina ve Metafiziği

 

 

 

20

İnsan Hakları Albümü Turhan Selçuk

 

 

 

21

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1. cilt

 

 

 

22

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 2. cilt

 

 

 

23

Laugh or Lament... Aziz Nesin (Gülmek mi Ağlamak mı?) ING.

 

 

 

24

Levni İngilizce

 

 

 

25

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 5.,6,7cilt (a)

 

 

 

26

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 7. cilt (b)

 

 

 

27

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 8. cilt (a)

 

 

 

28

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 8. cilt (b)

 

 

 

29

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 9. cilt

 

 

 

30

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 10. cilt

 

 

 

31

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 11. cilt

 

 

 

32

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 12. cilt

 

 

 

33

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 13. cilt

 

 

 

34

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 14. cilt

 

 

 

35

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 15. cilt

 

 

 

36

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 16. cilt

 

 

 

37

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 17. cilt

 

 

38

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 18. cilt

 

 

39

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 19. cilt

 

 

40

Mevlana Celalettini Rumi Divan-ı Kebir İngilizce 20. cilt

 

 

41

Mevlana Celalettin Rumi Divanı Kebir İng.21 .Cilt

 

 

42

Mevlana Celalettin Rumi Divanı Kebir İng.22.Cilt

 

 

43

Mimar Sinan İngilizce

 

 

44

Nevşehir İngilizce Şehir Kitapları

 

 

45

Oğuz Damgalarını Göktürk Harflerinin El Sanatlarımızdaki İzleri

 

 

46

Orhan Pamuk Die Weisse Fesrung (Beyaz Kale) Alnı.

 

 

47

Osmanlı Dönemi İstanbul'da Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar

 

 

48

Osmanlı Salnameleri 1. cilt

 

 

49

Osmanlı Salnameleri 2. cilt

 

 

50

Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti

 

 

51

Öyküleriyle Ağıtlar 1. cilt

 

 

52

Pazırık (Altaylardan Bir Halının Öyküsü)

 

 

53

Safranbolu Evleri İngilizce

 

 

54

The Emperors Two Sons (İmparatorun İki Oğlu) İNG.

 

 

55

The Essence of Rumi's Mesnevi (Mesnevi'nin Özü) İNG.

 

 

56

The Hattian and the Hittite Civiliziatıon (Hititler ve Hitit Medeniyeti) İNG.

 

 

57

The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman the Magnificant 1. Cilt (Muhteşem Süleyman Dönemide Osm.İmp.) İng.

 

 

58

The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman the Magnificant 2. Cilt (Muhteşem Süleyman Döneminde Osm.İmp.) İng.

 

 

59

Turish Women Writers (Türk Kadın Yazarları) İng.

 

 

60

TurkishPen 1994 İng.

 

 

61

Türk Süsleme Sanatlarında Sitilize Çiçekler Hatai

 

 

62

Türkçe Öğreniyorum Seti İngilizce

 

 

63

Türkçenin Dünü Bugünü Yarını

 

 

64

Türkische Sagen Und Volkslyrik (Türk Deyişleri ve Halk Şiirleri) Alm.

 

 

65

Türkish Traditional Art Today (Günümüz Geleneksel Türk Sanatı) ING.

 

 

66

Türkiye Bir Portre

 

 

67

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (5. cilt Azerbaycan Edb.)

 

 

68

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (6. cilt Aze.Kerkük Edeb.

 

 

69

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (7. cilt Makedonya Kos.)

 

 

70

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (9. cilt B.Trak.Kıbrıs)

 

 

71

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (10.cilt Türkmenistan E)

 

 

72

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (11. cilt Türkmenistan E)

 

 

73

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (16. cilt Özbek Edeb.)

 

 

74

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (19. cilt Tatar Edeb.)

 

 

75

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (20. cilt Kumuk Edeb.)

 

 

76

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (21. cilt Nogay Edeb.)

 

 

77

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (22. cilt Karaçay-Malkar)

 

 

78

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (23. cilt Karakalpak Edeb.)

 

 

79

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (24. cilt Altay Edeb.)

 

 

80

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (25. cilt Hakas Edeb.)

 

 

81

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (26. cilt Çuvaş Edeb.)

 

 

82

Türklerin Dili

 

 

83

Universal Dimensions of Atatürk (Atatürk'ün Evrensel Boyutları) İNG.

 

 

84

Yunus Emre Büyük Boy Türkçe İngilizce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSİM VERİLECEK KİTAPLAR

 

 

85

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. ( 8.cilt)

 

 

86

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (12. cilt)

 

 

87

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Ant. (13. cilt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANITMA FONU TEMSİLCİLİĞİNDEN VERİLECEK KİTAPLAR

 

 

88

Varyete Dergisi

 

 

89

Türk Musikisi Bestakarları Külliyatı (1.2.3.4.CİLT )

 

 

90

Osmanlı Medeniyet Tarihi (1.2.Cilt)

 

 

91

Çağını Yakalayan Osmanlı

 

 

92

Ashort Hıstory Of Turkısh İslamie States

 

 

93

Hat Sanatı (İngilizce - Arapça -Türkçe )

 

 

94

Milli Mücadele 'de Kadınlarımız

 

 

95

Ona Gelenler

 

 

96

Türk Basın Bibloyoğrafyası ve Toplu Katoloğu (1,2,3 .Cilt)

 

 

97

Türkiye Genel Bilgi Almanağı

 

 

98

Yeni Türkiye Dergisi (1.2.3.4.5.6.7.8.Cilt

 

 

99

Büyük Osmanlı Araştırması (1.2.3.4.5.6.7.8.9.1.0.11.12.Cilt)

 

 

100

Büyük Osmanlı Araştırması İngilizce (1.2.3.4.Cilt)

 

 

101

Anıt Kabir Özel Defteri (1.2.3.............23 .Cilt)

 

 

102

Küçük Asya (1.2.3.Cilt)

 

 

103

Atatürk'ün izmir'i

 

 

104

Türkler (1.2.3..................2O.Cilt)

 

 

105

Türkler   İngilizce (1.2.3.4.5.6.Cilt)

 

 

106

Genel Türk Tarihi (1.2.3.4.5.6.7.8.9.l0.Cilt)

 

 

107

Türk Halk Oyunları Antolojisi

 

 

108

Mimar Sinan Albümü

 

 

109

İngilizce Sözlük

 

 

110

Piri Reis ( 3.ve 4:Cilt)

 

 

111

Stratejik Araştırmalar Dosyası Dergisi (1.2.3.4.Cilt)

 

 

112

Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar (1.2.3.4........................24.Cilt)